RESTORATIVE

Deze les biedt een kans om Iyengar Yoga te beoefenen in een langzamer tempo door middel van ‘restorative’, met andere woorden rustgevende en tegelijkertijd energieke, goed ondersteunde asana’s. De les wordt elke vrijdagavond van 17.30 tot 19.00 uur gegeven door Frans Jozef.

Wanneer zou je deze les volgen?

  • als meedoen aan een reguliere Iyengar yogales te inspannend is
  • als je herstellende bent van een blessure, operatie of langdurige ziekte
  • bij zwakte, vermoeidheid of een burn-out
  • bij aanwezigheid van lichte lichamelijke klachten (rugpijn, kniepijn, etc)
  • na een zware fysieke inspanning (vooral dansers en sporters)

This class offers a chance to practice Iyengar Yoga at a slower pace through ‘restorative’, in other words calming and at the same time energizing, well supported asanas. It is given every Friday evening from 17.30 to 19.00 by Frans Jozef.

When should one join this class?

– whenever joining a regular Iyengar yoga class would feel too strenuous
– when recovering from an injury, an operation or a long illness
– when suffering from weakness, fatigue or a burn-out condition
– in the presence of minor physical complaints (backache, knee pain, etc)
– after a strong physical work-out (esp. dancers and sportsmen)