News

In the summer, IYCA stays always open but offers a reduced class schedule. We follow the school holidays, so watch out for a schedule change from Monday July 22 until Sunday September 1st.

In de zomer blijft IYCA altijd open, maar bieden we een verminderd lesrooster. We volgen de schoolvakanties, dus let op voor een roosterwijziging van maandag 22 juli tot en met zondag 1 september.

Booking for a class happens online by opening an account and logging in here:

Reserveren voor een les gebeurd online door een account te openen en hier in te loggen: