News

As of February 25 our classes are open to a maximum of 8 or 12 students. See the new schedule and book here below:

Vanaf 25 februari zijn onze lessen open voor maximaal 8 of 12 leerlingen. Bekijk het rooster en reserveer hier onder:

https://www.momoyoga.com/iyca/

If interested in private classes online or in the studio, write to us to make an appointment!

Als je interesse hebt voor privélessen online of in de studio, schrijf naar ons om een afspraak te maken!

Our YouTube channel remains active with inspiring classes and videos:

Onze YouTube-kanaal blijft actief met inspirerende lessen en video’s:

https://www.youtube.com/channel/UCJi9Qg7Tdnpl0lSZvpEbmAQ